Báo cáo của Cục Hàng hải về kiểm tra tàu bị lưu giữ tháng 09/2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3270/CHHVN-AT&ANHH
V/v Hoạt động kiểm tra tàu biển tháng 09 năm 2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo kết quả kiểm tra tàu biển tháng 09 như sau:

1. Số lượt tàu kiểm tra tại các cảng biển Việt Nam (từ 16/08/2013 đến 15/09/2013):

+ Tàu biển Việt Nam:

Kiểm tra được 79 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (giảm 06 lượt tàu so với cùng kỳ tháng 08/2013) phát hiện 77 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 682 khiếm khuyết.

Kiểm tra 83 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế (tăng 09 lượt tàu so với cùng kỳ tháng 08/2013), phát hiện 79 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 734 khiếm khuyết.

+ Tàu biển nước ngoài:

Kiểm tra 172 lượt tàu biển nước ngoài (tăng 46 lượt tàu so với cùng kỳ tháng 08/2013), trong đó 137 lượt tàu biển kiểm tra lần đầu, phát hiện 90 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 360 khiếm khuyết và lưu giữ 01 lượt tàu.

2. Số lượt tàu biển Việt Nam kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài (từ 16/08/2013 đến 15/09/2013):

69 lượt tàu biển Việt Nam được kiểm tra tại các cảng nước ngoài (trong đó có 14 lượt tàu kiểm tra theo dạng follow-up; 55 lượt tàu kiểm tra lần đầu: 50 lượt kiểm tra tại các cảng khu vực TOKYO MOU, 05 lượt tại cảng của khu vực INDIAN OCEAN MOU) phát hiện được 202 khiếm khuyết các loại liên quan đến 38 lượt tàu, lưu giữ 04 lượt tàu (03 lượt tàu thuộc khu vực TOKYO MOU và đều do PSCO tại các cảng biển của Trung Quốc thực hiện, tỉ lệ lưu giữ là 6%, 01 lượt tàu lưu giữ tại Mumbai, Ấn độ).

04 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài có 80 khiếm khuyết các loại được phát hiện trong quá trình kiểm tra với 12 khiếm khuyết dẫn đến lưu giữ tàu, trong đó 75% khiếm khuyết liên quan đến trang thiết bị của tàu; 16,7% khiếm khuyết liên quan đến giấy tờ, tài liệu tàu và 8,3% liên quan đến vận hành của thuyền viên.

Trong số 04 tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài có 01 tàu 18 tuổi của Công ty Cổ phần Vận tải miền Bắc, 03 tàu 04 tuổi của các Công ty: Công ty CP Vận tải biển Quốc tế Bình Minh; Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Phú Đạt; Công ty TNHH Vận tải biển Khánh Hưng.

Tình từ 01/01/2013 đến hết ngày 15/9/2013, có 531 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra (lần đầu) tại các cảng của khu vực Tokyo MOU, bị lưu giữ 43 lượt tàu; tỷ lệ lưu giữ chiếm 8,1% (tỉ lệ lưu giữ của cả năm 2012 là 6,88%).

3. Công việc đã thực hiện trong tháng 9/2013;

- Triển khai Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2013 - CIC 2013.

- Trình dự thảo Thông tư quy định về Sỹ quan kiểm tra tàu biển lên Bộ Giao thông vận tải và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan.

- Ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cục hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam về công tác kiểm tra tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.

- Tiếp tục thực hiện triển khai Đề án Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014 theo kế hoạch đã xây dựng.

4. Công việc trong thời gian tới:

Để giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài và giảm thiểu tai nạn hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp cùng Vụ Pháp chế hoàn thiện Thông tư quy định về Sỹ quan kiểm tra tàu biển.

- Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn cho các chủ tàu Việt Nam về chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2013; triển khai chiến dịch kiểm tra tập trung CIC 2013.

- Tiếp tục thực hiện triển khai Đề án Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014 theo kế hoạch đã xây dựng.

- Tổ chức đoàn công tác sang làm việc với MSA China về kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển của hai quốc gia.

- Chuẩn bị cho kỳ họp TWG 07, PSCC 24 của Tokyo Mou tại Tokyo vào cuối tháng 10/2013.

Trên đây là hoạt động kiểm tra tàu biển tháng 9/2013, Cục Hàng hải Việt Nam xin kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Đỗ Đức Tiến;
- Các Vụ: Pháp chế, ATGT;
- Trang web CHHVN; Tạp chí HH;
- Lưu: VT, ATANHH.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

                 DANH SÁCH

                   TÀU BIỂN VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ THÁNG 09/2013

1

KHANH HUNG

Số IMO: 9559808

Cảng vụ Hải Phòng kiểm tra ngày 02.12.2012

Công ty TNHH Vận tải biển Khánh Hưng

Số 25/65 Hồ Sen - quận Lê Chân - Hải Phòng

Số ĐT: 031.3739798

Số Fax: 031.3855007

19.08.2013

Xiamen, China

05114 - Reserve source of energy - CREW FAILED TO OPERATE MF/HF RADIO INSTALLATION ON RESERVE SOURCE OF POWER (BATTERY FAILURE) (S74-5/CIV/R13)

10111 - Charts - BA CHART FOR XIAMEN GANG (1767,3449,3452) N/A ONBOARD (S74-24/CV/R19.2.1.4, .5,R27)

11124 - Embarkation arrangement survival craft - PORT SIDE POOP DECK EMBARKATION LADDER ROTTEN AWAY AND BROKEN (LSAC/N6.1.6 (S74-17))

07109 - Fixed fire extinguishing installation - THE SAFETY PIN FOR FIX CO2 SYSTEM CYLINDER HEAD V/V NOT REMOVED (FSSC/C5/P2.2, .3, .4 (S74-24))

2

THAI BINH STAR 01

Số IMO: 9536260

Cảng vụ Quảng Ninh kiểm tra ngày 27.03.2013

Công ty CP vận tải biển Bình Minh

Số 9/9 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

26.08.2013

Mumbai, Ấn độ

08109 - Boiler alarm

3

PHU DAT 18

Số IMO: 9617349

Cảng vụ HH Hải Phòng kiểm tra ngày 01.06.2013

Công ty TNHH Vận tải và thương mại Phú Đạt

Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định

Số ĐT: 0350.3883584

Số Fax : 031.3797388

29.08.2013

Zhanjiang, China

11113 - Launching arrangements for rescue boats - SEVERAL LIMIT SWITCHES FOR RESCUE BOAT DAVIT - OUT OF WORK. (S74/C III)

11113 - Launching arrangements for rescue boats - DAVIT FOR RESCUE BOAT - UNABLE TO SWING OUT BY EMERGENCY MEANS. (S74/C III) 04102 - Emergency fire pump and its pipes

- FIRE HOSE - UNABLE TO BE PRESSURIZED BY STARTING EMERGENCY FIRE PUMP. (S74/C II-2) 01308 - Records of rest - THE HOURS OF RECORD FOR CREW - UNABLE TO BE PROVIDED. (SFCW)

10101 - Pilot ladders and hoist/pilot transfer arrangements - THE PILOT LADDER - DEFECT(ONE RUBBER STEP, ONE STEP BREATH NOT ENOUGH , THE MATERIAL OF SIDE ROPE - NOT MANILA TYPE). (S74/C V)

07106 - Fire detection and alarm system - THE FIRE DETECTION ALARM SYSTEM PANAL - SHOWDING COMMON TROUBLE./ (S74/C III)

03108 - Ventilators, air pipes, casings - COAMINGS OF NO.2 C/H AFT/NO/3 C/H AFT/NO.5 C/H FWD/NO.6 C/H/NO.5 C/H AFT VENTILATORS SERIOUSLY HOLED DUE TO SERIOUS CORRISION AND CANNOT KEEP THESE CARGO HOLDS WEATHERTIGHT

Lượt truy cập: 1051 - Cập nhật lần cuối: 31/10/2013 09:30:29 AM

Lịch giờ tàu
Vsl name Dwt mt Open date Open port Range
Mv XHG76 2902 14/03/2014 Bangkok - Thailand Asean
Mv XHG19 2870 19/03/2014 Surabaya - Indo Asean
Mv XHG76 2902 27/02/2014 Pasir Gudang - Malay Asean
Mv XHG19 2870 06/03/2014 Jakatar Asean
Mv XHG76 2902 15/02/2014 Bangkok - Thailand Asean
Mv XHG19 2870 17/02/2014 Pontianak - Indo Asean
Mv XHG76 2902 28/01/2014 Pontianak - Indo Asean
Mv XHG19 2870 25/01/2014 Hồ chí Minh Asean
Mv XHG76 2902 16/01/2014 Hồ chí Minh Asean
Mv XHG19 2870 14/01/2014 Pontianak - Indo Asean
Mv XHG76 2902 16/12/2013 Batam - Indo
Mv XHG19 2870 20/12/2013 Hồ chí Minh
Mv XHG76 2902 12/12/2013 Perawang- Indo Asean
Mv XHG19 2870 11/12/2013 SiBu- Malay Asean
Mv XHG76 2902 15/11/2013 Hải Phòng Asean
Mv XHG76 2902 17/10/2013 Sampit - Indo Asean
Mv XHG76 2902 13/07/2013 Songkhla - Thailand Asean
Mv XHG76 2092 28/06/2013 Petawang- Indo Asean
Tỷ giá hối đoái
USD 23.390,00
THB 734,41
SGD 17.193,30
SEK 2.682,34
SAR 6.453,20
RUB 394,47
NOK 2.916,37
MYR 5.682,22
KWD 80.033,30
KRW 21,58
JPY 208,94
INR 332,99
HKD 3.008,97
GBP 30.895,60
EUR 27.575,30
DKK 3.738,97
CHF 24.358,30
CAD 18.128,20
AUD 17.071,00
Nguồn: vietcombank.com.vn
 Vàng sjc 1L Mua Bán
Hồ Chí Minh 36.410 36.560
Hà Nội 36.410 36.580
Đà Nẵng 36.410 36.580
Nha Trang 36.400 36.580
Cà Mau 36.410 36.580
Buôn Ma Thuột 36.400 36.580
Bình Phước 36.380 36.590
Huế 36.410 36.580
Biên Hòa 36.410 36.560
Miền Tây 36.410 36.560
Quãng Ngãi 36.410 36.560
Đà Lạt 36.430 36.610
Long Xuyên 36.410 36.560
Nguồn: sjc.com.vn
Video clip
Loading the player ...
  1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  2. Quê hương
Hỗ trợ trực tuyến
  • (+84.4) 3551 0086